Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
japanese sword papers
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

相模守九世孫政常
Sagami no Kami Kyuseson Masatsune
Owari Tanto

Kaga Iyehira

無銘:賀州住家平
Gashu-ju Iyehira
Shinto Wakizashi with Koshirae

Kaga Iyehira


武州下原住康重
Shitahara Yasushige
Published by the Bizen Osafune Museum

Shitahara Yasushige


兼房
Seki Kanefusa
Koto Wakizashi with Koshirae

Mino   Kanefusa


奥州住兼定
Oshu Ju Kanesada
Godai Aizu Kanesada Wakizashi

Aizu Kanesada


伊賀守来金道
日本鍛冶宗匠
Iga no Kami Rai Kinmichi
Shin-Shinto Katana

Iga no Kami Rai Kinmichi


尾州住人定廣作
Bishu Junin Sadahiro
Shinto Katana

Sadahiro Shinto Katana


Yari by Owari Masahide
尾張住政秀

Masahide Yari


千代鶴
Chirozuru Echizen Rai
Koto Katana

Chirozuru Katana


伯耆守藤原信高
Sandai Hoki no Kami Nobutaka
Shinto Katana HOLD

Hoki no Kami Nobutaka


対馬守藤原貞重
Tsushima no kami Sadashige
O-Wazamono Wakizashi

O Wazamono Sadashige


淨雲齋羽山円真
Kogarasu Maru Utsushi Daisho
by Hayama Enshin
Made at the Atsuta Jinja in 1898 SPECIAL SUMMER SALE

Hayama Enshin


尾州住藤原氏信
Bishu Ju Fujiwara Ujinobu
Shinto Wakizashi

Owari Ujinobu


賀州住炭宮藤原兼春
Gashu-ju Sumimiya Fujiwara Kaneharu
Wazamono Shinto Katana

Kaga Kaneharu


於江戸清人造之
Ni Oite Edo Kiyondo Kore O Tsukuru
Kiyomaru School Tanto

Kiyondo


駿河守盛道
Suruga no Kami Morimichi
Shinto Wakizashi SPECIAL SUMMER SALE

Koto Tanto


越前国住高久
Echizen Ju Takahisa
Shinto Wakizashi

Shinto Wakizashi


宇甘雲生
Bizen Ukan
Koto Katana SPECIAL SUMMER SALE

Nihonto Bizen Ukan Katana


尾張国勝重
Owari no Kuni Katsushige
Shin-Shinto Wakizashi with Koshirae

Nihonto Katsushige Tanto


古宇多
Ko Uda
Koto Katana

Nihonto Ko Uda Katana


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Rokudai Shin-Shinto Katana

Nihonto Hizen Tadayoshi


筑州住信国源正恒
應久米近禮需造之
Chikushu Ju Nobukuni Minamoto Masatsune
Oh Kume Chikanori Ju Kore Tsukuru
Special Order Tanto

Nihonto Masatsune Special Order Tanto


nihontocraft.com©   nihonto for sale