Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

尾州住藤原氏信
Bishu Ju Fujiwara Ujinobu
Owari Shinto Wakizashi

Osaka Shinto Naginata


摂州生玉荘忠重
Sesshu Sei Ikutama no Sho Tadashige
Osaka Shinto Naginata

Osaka Shinto Naginata


美濃清宣
Mino Kiyonobu
Momoyama Jidai Wakizashi

Kiyonobu Wakizashi


勝山臣裁則
Katsuyama Uenori Tanto
Shin-shinto Tanto

Uenori Tanto


備前雲重
Bizen Unju
Nanbokucho Jidai Nagamaki Naoshi
SOLD

Bizen Unju Nagamaki Naoshi


備前長船住横山祐包作(初代) 元治二年二月日 友成五十八代孫
Bizen Yokoyama Sukekane
Tomonari Go Ju Hachi Dai Mago
Shin Shinto Katana with original Koshirae

Bizen Yokoyama Sukekane


月山貞一
Gassan Sadakazu
Jo Jo Saku Shin-Shinto Tanto
SOLD

Gassan Sadakazu


尾張国勝重
Owari no Kuni Katsushige
Shinto Wakizashi
SALE

Owari no Kuni Katsushige


備州長船師光
Bizen Moromitsu
Koto Tachi

Bizen Moromitsu


三原正家
Mihara Masaie
Koto Wakizashi SALE

Mihara Masaie


大小:江戶時代後期
刀:無銘月山貞吉
脇差:無銘
Late Edo Daisho with Gassan Sadayoshi Katana SALE

Edo Period Daisho Gassan Sadayoshi


宇多友次
Uda Tomotsugu
Koto Tanto SALE

Uda Tomotsugu


濃州兼久
Noshu Kanehisa
Koto Tachi

Mino Kanehisa


備前国住長船彦兵衛尉祐定作
Bizen Hikobei Sukesada
Saijo-Saku O-Wazamono Wakizashi SALE

Bizen Hikobei Sukesada


薩陽士奥平元平
Satsuyo Shi Okudaira Motohira
Satsuma Shin Shinto Katana

Satsuma Motohira Katana


肥前住播摩大掾藤原忠國
Hizen ju Harima no Daijo Fujiwara Tadakuni
Shinto Katana with Handachi Koshirae SALE

Hizen Tadakuni Katana


末左
Sue Sa
Nanbokucho Period Katana

Sue Sa Katana


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Shin-Shinto Katana

Hizen Tadayoshi


nihontocraft.com©   nihonto for sale