Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

備前国住長船彦兵衛尉祐定作
Bizen Hikobei Sukesada
Saijo-Saku O-Wazamono Wakizashi

Bizen Hikobei Sukesada


薩陽士奥平元平
Satsuyo Shi Okudaira Motohira
Satsuma Shin Shinto Katana

Satsuma Motohira Katana


肥前住播摩大掾藤原忠國
Hizen ju Harima no Daijo Fujiwara Tadakuni
Shinto Katana with Handachi Koshirae

Hizen Tadakuni Katana


末左
Sue Sa
Nanbokucho Period Katana

Sue Sa Katana


中山一貫齋義弘
Nakayama Ikkansai Yoshihiro
Shin-Shinto Wakizashi

Ikkansai Yoshihiro Wakizashi


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Shin-Shinto Katana

Hizen Tadayoshi


水戸近光
Mito Chikamitsu
Shin-Shinto Tanto

Mito Chikamitsu


吉井盛則
Bizen Yoshii Morinori
Dated 1430
Published in Fujishiro's Nihon Toko Jiten Koto Hen

Bizen Morinori


兼房
Seki Kanefusa
Koto Wakizashi with Koshirae SOLD

Mino   Kanefusa


奥州住兼定
Oshu Ju Kanesada
Godai Aizu Kanesada Wakizashi

Aizu Kanesada


対馬守藤原貞重
Tsushima no kami Sadashige
O-Wazamono Wakizashi SOLD

O Wazamono Sadashige
nihontocraft.com©   nihonto for sale