Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
japanese sword papers
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

伯耆守藤原信高
Sandai Hoki no Kami Nobutaka
Shinto Katana

Hoki no Kami Nobutaka


対馬守藤原貞重
Tsushima no kami Sadashige
O-Wazamono Wakizashi

O Wazamono Sadashige


淨雲齋羽山円真
Kogarasu Maru Utsushi Daisho
by Hayama Enshin
Made at the Atsuta Jinja in 1898

Hayama Enshin


尾州住藤原氏信
Bishu Ju Fujiwara Ujinobu
Shinto Wakizashi

Owari Ujinobu


賀州住炭宮藤原兼春
Gashu-ju Sumimiya Fujiwara Kaneharu
Wazamono Shinto Katana

Kaga Kaneharu


武蔵大掾是一
Musashi no Daijo Korekazu
Shodai Ishido Shinto Wakizashi

Shodai Ishido Korekazu


於江戸清人造之
Ni Oite Edo Kiyondo Kore O Tsukuru
Kiyomaru School Tanto

Kiyondo


和泉守兼定(之定)
Izumi no Kami Kanesada (NoSada)
Saijo Saku - Saijo O Wazamono Koto Tanto HOLD

No Sada Tanto


宇多国房
Uda Kunifusa
Koto Wakizashi

Uda Kunifusa


駿河守盛道
Suruga no Kami Morimichi
Shinto Wakizashi SALE

Koto Tanto


越前国住高久
Echizen Ju Takahisa
Shinto Wakizashi

Shinto Wakizashi


一肥州出羽守行広
Ichi Hishu Dewa no Kami Yukihiro
Shinto Wakizashi HOLD

Nihonto Yukihiro Wakizashi


尾州住兼友
Bishu Ju Fujiwara Kanetomo
Shinto Wakizashi with Koshirae SALE

Nihonto Kanetomo Wakizashi


宇甘雲生
Bizen Ukan
Koto Katana SALE

Nihonto Bizen Ukan Katana


尾張国勝重
Owari no Kuni Katsushige
Shin-Shinto Wakizashi with Koshirae

Nihonto Katsushige Tanto


古宇多
Ko Uda
Koto Katana

Nihonto Ko Uda Katana


和泉守来金道
Izumi no Kami Rai Kinmichi
Shinto Wakizashi SOLD

Nihonto Rai Kinmichi


泰龍斎宗寛
Tairyusai Sokan
Shin-Shinto Katana

Nihonto Sokan


和泉守藤原国貞
Izumi no kami Kunisada
Shinto Katana

Nihonto Izumi no Kami Kunisada


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Rokudai Shin-Shinto Katana

Nihonto Hizen Tadayoshi


皇國住尾崎長門介天龍子正隆
Kokoku Ju Ozaki Nagato Tenryushi Masataka(Kao)
Made in 1869 at 68 years of age
Shin-shinto Katana

Nihonto Ozaki Masataka


筑州住信国源正恒
應久米近禮需造之
Chikushu Ju Nobukuni Minamoto Masatsune
Oh Kume Chikanori Ju Kore Tsukuru
Special Order Tanto

Nihonto Masatsune Special Order Tanto


nihontocraft.com©   nihonto for sale