Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
japanese sword papers
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

賀州住炭宮藤原兼春
Gashu-ju Sumimiya Fujiwara Kaneharu
Wazamono Shinto Katana

Kaga Kaneharu


武蔵大掾是一
Musashi no Daijo Korekazu
Shodai Ishido Shinto Wakizashi

Shodai Ishido Korekazu


於江戸清人造之
Ni Oite Edo Kiyondo Kore O Tsukuru
Kiyomaru School Tanto

Kiyondo


和泉守兼定(之定)
Izumi no Kami Kanesada (NoSada)
Saijo Saku - Saijo O Wazamono Koto Tanto

No Sada Tanto


宇多国房
Uda Kunifusa
Koto Wakizashi

Uda Kunifusa


兼元
Mino Kanemoto
Koto Wakizashi HOLD

Mino Kanemoto


肥前国橋本新左衛門藤原忠吉
Hachidai Tadayoshi
Shin-Shinto Katana

Koto Tanto


駿河守盛道
Suruga no Kami Morimichi
Shinto Wakizashi

Koto Tanto


越前国住高久
Echizen Ju Takahisa
Shinto Wakizashi

Shinto Wakizashi


一肥州出羽守行広
Ichi Hishu Dewa no Kami Yukihiro
Shinto Wakizashi

Nihonto Yukihiro Wakizashi


尾州住兼友
Bishu Ju Fujiwara Kanetomo
Shinto Wakizashi with Koshirae SALE

Nihonto Kanetomo Wakizashi


宇甘雲生
Bizen Ukan
Koto Katana SALE

Nihonto Bizen Ukan Katana


武蔵丸吉邦
Musashi Maru Yoshikuni
Shin-Shinto Wakizashi

Nihonto Yoshikuni Wakizashi


尾張国勝重
Owari no Kuni Katsushige
Shin-Shinto Wakizashi with Koshirae

Nihonto Katsushige Tanto


古宇多
Ko Uda
Koto Katana

Nihonto Ko Uda Katana


和泉守来金道
Izumi no Kami Rai Kinmichi
Shinto Wakizashi

Nihonto Rai Kinmichi


泰龍斎宗寛
Tairyusai Sokan
Shin-Shinto Katana

Nihonto Sokan


和泉守藤原国貞
Izumi no kami Kunisada
Shinto Katana

Nihonto Izumi no Kami Kunisada


尾崎源五右衛門助隆
Ozaki Gengoemon Suketaka, August of 1793
Shin-Shinto Wakizashi SOLD

Nihonto Ozaki Suketaka


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Rokudai Shin-Shinto Katana

Nihonto Hizen Tadayoshi


出雲大掾藤原吉武
Izumo no Daijo Fujiwara Yoshitake Shodai
Katakiriba Shinto Wakizashi HOLD

Nihonto Izumo no Daijo Fujiwara Yoshitake


皇國住尾崎長門介天龍子正隆
Kokoku Ju Ozaki Nagato Tenryushi Masataka(Kao)
Made in 1869 at 68 years of age
Shin-shinto Katana

Nihonto Ozaki Masataka


筑州住信国源正恒
應久米近禮需造之
Chikushu Ju Nobukuni Minamoto Masatsune
Oh Kume Chikanori Ju Kore Tsukuru
Special Order Tanto

Nihonto Masatsune Special Order Tanto


nihontocraft.com©   nihonto for sale