Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
japanese sword papers
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

和泉守兼定(之定)
Izumi no Kami Kunisada (NoSada)
Saijo Saku - Saijo O Wazamono Koto Tanto

No Sada Tanto


前伯州信高入道
Zen Hakushu Nobutaka Nyudo
Nidai Nobutaka
Shinto Tanto

Nobutaka Tanto


宇多国房
Uda Kunifusa
Koto Wakizashi

Uda Kunifusa


兼元
Mino Kanemoto
Koto Wakizashi

Mino Kanemoto


肥前国橋本新左衛門藤原忠吉
Hachidai Tadayoshi
Shin-Shinto Katana

Koto Tanto


駿河守盛道
Suruga no Kami Morimichi
Shinto Wakizashi

Koto Tanto


二王清貞
Nio Kiyosada
Koto Tanto

Koto Tanto


越前国住高久
Echizen Ju Takahisa
Shinto Wakizashi

Shinto Wakizashi


一肥州出羽守行広
Ichi Hishu Dewa no Kami Yukihiro
Shinto Wakizashi

Yukihiro Wakizashi


尾州住兼友
Bishu Ju Fujiwara Kanetomo
Shinto Wakizashi with Koshirae

Kanetomo Wakizashi


宇甘雲生
Bizen Ukan
Koto Katana

Bizen Ukan Katana


武蔵丸吉邦
Musashi Maru Yoshikuni
Shin-Shinto Wakizashi

Yoshikuni Wakizashi


尾張国勝重
Owari no Kuni Katsushige
Shin-Shinto Wakizashi with Koshirae

Katsushige Tanto


古宇多
Ko Uda
Koto Katana

Ko Uda Katana


和泉守来金道
Izumi no Kami Rai Kinmichi
Shinto Wakizashi

Rai Kinmichi


備州長船清光
Bizen Kiyomitsu August of 1551
Koto Tanto

Kiyomitsu


泰龍斎宗寛
Tairyusai Sokan
Shin-Shinto Katana SALE

Sokan


和泉守藤原国貞
Izumi no kami Kunisada
Shinto Katana SALE

Izumi no Kami Kunisada


尾崎源五右衛門助隆
Ozaki Gengoemon Suketaka, August of 1793
Shin-Shinto Wakizashi

Ozaki Suketaka


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Rokudai Shin-Shinto Katana

Hizen Tadayoshi


出雲大掾藤原吉武
Izumo no Daijo Fujiwara Yoshitake Shodai
Katakiriba Shinto Wakizashi

Izumo no Daijo Fujiwara Yoshitake


大法橋伊賀守入道源菊平
Dai Hokkyo Iga no Kami Nyudo Minamoto Kikuhira
Hizen Shinto Katana SALE

Hizen Kikuhira


皇國住尾崎長門介天龍子正隆
Kokoku Ju Ozaki Nagato Tenryushi Masataka(Kao)
Made in 1869 at 68 years of age
Shin-shinto Katana SALE

Ozaki Masataka


筑州住信国源正恒
應久米近禮需造之
Chikushu Ju Nobukuni Minamoto Masatsune
Oh Kume Chikanori Ju Kore Tsukuru
Special Order Tanto
SALE

Masatsune Special Order Tanto


正宗二十代孫綱広
Soshu Tsunahiro 14th Generation - Signed as the 20th Generation Descendant of Masamune
SALE

Soshu Tsunahiro


対馬守藤原貞重
O-Wazamono Daisho
Tsushima no Kami Fujiwara Sadashige

O-Wazamono Daisho Tsushima no Kami Fujiwara Sadashige


大和 保昌
Yamato Hosho Katana

Yamato Hosho

nihontocraft.com©