Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Nihonto For Sale

Please click on the photos below for details.

備前長船住
橫山加賀介藤原祐永
Bizen Yokoyama Sukenaga
Shin-Shinto Wakizashi

Bizen Yokoyama Sukenaga


水戸近光
Mito Chikamitsu
Shin-Shinto Tanto

Mito Chikamitsu


越前大掾藤原国次
Echizen Daijo Fujiwara Kunitsugu
Horikawa School Shinto Wakizashi SALE

Echizen Daijo Fujiwara Kunitsugu


吉井盛則
Bizen Yoshii Morinori
Dated 1430
Published in Fujishiro's Nihon Toko Jiten Koto Hen SALE

Bizen Morinori


能登守藤原泰幸
Noto no Kami Fujiwara Yasuyuki
Shinto Katana
Dated August of 1639

Noto no Kami Fujiwara Yasuyuki


相模守九世孫政常
Sagami no Kami Kyuseson Masatsune
Owari Tanto

Owari Masatsune


無銘:賀州住家平
Gashu-ju Iyehira
Shinto Wakizashi with Koshirae SALE

Kaga Iyehira


武州下原住康重
Shitahara Yasushige
Published by the Bizen Osafune Museum HOLD

Shitahara Yasushige


兼房
Seki Kanefusa
Koto Wakizashi with Koshirae SALE

Mino   Kanefusa


奥州住兼定
Oshu Ju Kanesada
Godai Aizu Kanesada Wakizashi SALE

Aizu Kanesada


伊賀守来金道
日本鍛冶宗匠
Iga no Kami Rai Kinmichi
Shin-Shinto Katana

Iga no Kami Rai Kinmichi


尾州住人定廣作
Bishu Junin Sadahiro
Shinto Katana

Sadahiro Shinto Katana


Yari by Owari Masahide
尾張住政秀

Masahide Yari


千代鶴
Chirozuru Echizen Rai
Koto Katana SALE

Chirozuru Katana


対馬守藤原貞重
Tsushima no kami Sadashige
O-Wazamono Wakizashi SALE

O Wazamono Sadashige


淨雲齋羽山円真
Kogarasu Maru Utsushi Daisho
by Hayama Enshin
Made at the Atsuta Jinja in 1898 SALE

Hayama Enshin


尾州住藤原氏信
Bishu Ju Fujiwara Ujinobu
Shinto Wakizashi

Owari Ujinobu


賀州住炭宮藤原兼春
Gashu-ju Sumimiya Fujiwara Kaneharu
Wazamono Shinto Katana

Kaga Kaneharu


越前国住高久
Echizen Ju Takahisa
Shinto Wakizashi

Shinto Wakizashi


尾張国勝重
Owari no Kuni Katsushige
Shin-Shinto Wakizashi with Koshirae

Nihonto Katsushige Tanto


古宇多
Ko Uda
Koto Katana

Nihonto Ko Uda Katana


肥前国近江守忠吉
Hizen no Kuni Omi no Kami Tadayoshi
Rokudai Shin-Shinto Katana

Nihonto Hizen Tadayoshi


筑州住信国源正恒
應久米近禮需造之
Chikushu Ju Nobukuni Minamoto Masatsune
Oh Kume Chikanori Ju Kore Tsukuru
Special Order Tanto

Nihonto Masatsune Special Order Tanto


nihontocraft.com©   nihonto for sale