Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Tsuba and Tosogu For Sale

Please click on the photos below for details.



早乙女天法鍔
Saotome Tempo School Tsuba

Tsuba



鉄透かし鍔
Iron Sukashi Tsuba

Tsuba



京金工
Kyo Kinko Fuchi Kashira

Fuchi Kashira



明珍木瓜形鐔
Iron Kirikomi Mokko-gata Tsuba
with Shakudo Outer Plates

Myochin Tsuba



後藤小柄
Goto Kozuka

Goto Kozuka



金工目貫
Kinko Bull Menuki

Bulls Menuki



京金工目貫
Kyo Kinko Rooster Menuki

Rooster Menuki



後代美濃
Kodai Mino Tsuba
SOLD

Kodai Mino Tsuba



赤坂
Akasaka "Takeichi" Tsuba

Akasaka Tsuba



肥後四つ巴鐔
Higo Tsuba

Higo Tsuba



古金工 鍔
波に扇図
Ko Kinko Tsuba
SALE

Ko Kinko Tsuba



辻完度二所物
Tsuji Sadanori Futatokoro-mono

Ko Kinko Tsuba



蓑亀小柄
Minogame Kinko Kozuka
SALE

Minogame Kinko Kozuka



京金工
Kyo Kinko Menuki

Kyo Kinko Menuki



脇後藤二所物
Waki Goto Futakoromono

Waki Goto Futakoromono



定倫金工大小鍔
Sadatomo Kinko Daisho
SALE

Sadatomo Kinko Daisho



宗典鍔
Soten Tsuba

Soten Tsuba



尉媼 鉄透鍔
Ghost Theme Iron Sukashi Tsuba
SALE

Ghost Theme Iron Sukashi Tsuba



貞之作
刀匠鍔
Sadayuki Tosho Tsuba

Sadayuki Tosho Tsuba



平安城鍔
Heian-jo Tsuba

Heian-jo Tsuba



鉄元堂 鍔
Tetsugendo Tsuba
SALE

Tetsugendo Tsuba



脇後藤笄
Waki Goto Kogai

Waki Goto Kogai



京透鍔
Kyo Sukashi Tsuba
SALE

Kyo Sukashi



古金工鍔
Ko Kinko Tsuba

Ko Kinko Tsuba



赤坂
Akasaka Tsuba
SALE

Akasaka Tsuba



甲冑師
Katchushi Tsuba

Katchushi Tsuba



正阿弥
Shoami Tsuba

Shoami Tsuba



会津正阿弥
Aizu Shoami Tsuba

Aizu Shoami



吉岡因幡介 家紋 小柄
Yoshioka Yotsume Kamon Kozuka

Yoshioka Kozuka



江戸時代 甲冑師
Edo Jidai Katchushi Tsuba

Edo Jidai Katchushi Tsuba



越前
Echizen Iron Sukashi Tsuba

Echizen Tsuba



京金具師
Kyo Kanagu Shi Menuki

Kyo Kanagu Shi Menuki



京金工
Kyo Kinko Ebi Kozuka

Kyo Kinko Ebi Kozuka




nihontocraft.com